Bibliografia

Alcyato J., Kilka słów o wypadkach w roku 1846 z notatkami od roku 1831, Strasburg 1850.
Andrusikiewicz J., Poruseństwo chochołowskie 1846, Czarny Dunajec 1996.
Bieniarzówna J., Z dziejów liberalnego i konspiracyjnego Krakowa 1833-1848, Biblioteka Krakowska t. 106, Kraków 1948.
Chłędowski K., Pamiętniki. Galicja 1843-1880, Kraków 1957.
Dembiński S. ks., Rok 1846. Kronika dworów szlacheckich, Jasło 1896.
Eliasz-Radzikowski S., Powstanie chochołowskie, Kraków 1911.
Iwan Michał ks., Powstanie Chochołowskie. Prawda o przywódcy,  Kraków 2015.
Kieniewicz S., Konspiracja galicyjska 1831-1845, Warszawa 1950.
Limanowski B., Historia ruchu rewolucyjnego w Polsce w Polsce w 1846 roku, Kraków 1913.
Pamiętniki krakowskiej rodziny Louisów (1831-1869), opr. J. Zathey, Kraków 1962.
Polski Słownik Biograficzny. Tom V / pod red. Wł.Konopczyńskiego. Kraków, Polska Akademia Umiejętności, 1946, s. 85-87: Dembowski Edward.
Sykulski L., Edward Dembowski (1822-1846 ) biografia polityczna, Toruń 2006.
Tatarkiewicz Wł., Wiadomości źródłowe o Edwardzie Dembowskim „Myśl Filozoficzna”. 1955, z. 4, s. 94-108.
Tyrowicz Marian, Jan Tyssowski i rewolucja 1846 r. w Krakowie. Dzieje porywu i pokuty, Kraków 1846.
Wachholz S., Akta prawne rewolucji krakowskiej 1846 r., „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 8., Poznań 1956.
Wolne Miasto Kraków, red. P. Hapanowicz, M. Jabłoński, Kraków 2015.
Żychowski M., Rok 1846 w Rzeczpospolitej krakowskiej i Galicji, Warszawa 1956.