Senat RP uczcił 170. rocznicę powstania chochołowskiego

logosenat

U C H WA Ł A   S E N A T U
R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

z dnia 19 lutego 2016 r.
w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego oddaje hołd góralom – uczestnikom Powstania. Górale z Chochołowa, Cichego, Dzianisza i Witowa zainspirowani przez księdza Leopolda Kmietowicza oraz szanowanego nauczyciela i organistę Jana Kantego Andrusikiewicza w nocy z 21 na 22 lutego 1846 roku rozpoczęli powstanie przeciwko Austriakom. Powstanie choć krótkie, było pierwszym tak wyraźnym wystąpieniem górali przeciwko zaborcy. Do dziś na Podhalu żywa jest pamięć o dzielnych powstańcach – patriotach oraz represjach, jakie spotkały ich za dokonanie zrywu niepodległościowego.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Marszałek Senatu
Stanisław KARCZEWSKI