170. rocznica powstania krakowskiego

powstaniekrakowskie115_22022016Uroczystości 170. rocznicy Powstania Krakowskiego rozpoczęły się na Starym Cmentarzu Podgórskim 22 lutego 2016, wprowadzeniem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego.  Nad przebiegiem obchodów czuwał i za prowadzenie odpowiedzialny był Pan Jacek Pilch – zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego.


Podczas uroczystości głos zabrali:

 • Pan pułkownik Tadeusz Bieńkowicz – Przewodniczący Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Pan Kazimierz Barczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

powstaniekrakowskie079_22022016 Po przemówieniach był występ artystyczny uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Krakowie, którzy wykonali hymn szkoły. Modlitwę poprowadził Ojciec Jerzy Pająk ze Zgromadzenia OO. Kapucynów.
Apel pamięci odczytał porucznik Mariusz Doliński. Żołnierze oddali salwę honorową.
Kwiaty złożyli:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
 • Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego – Kazimierz Barczyk
 • Sławomir Pietrzyk w imieniu Rady Miasta Krakowa
 • Anna Frankiewicz w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa
 • Marcin Tatara w imieniu Wojewody Małopolskiego
 • podporucznik Maciej Mazurkiewicz
 • dr Marek Lasota z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
 • Grzegorz Baran – Małopolski Wicekurator Oświaty
 • Rafał Ślęczka – zastępca Burmistrza Wieliczki
 • Anna Duda w imieniu Biblioteki Publicznej w Wieliczce
 • Przedstawiciel Rady Dzielnicy XIII
 • Przedstawiciel Związku AK, Okręg Małopolska
 • Przedstawiciel Związku AK, Koło Wieliczka
 • Koło Przyjaciół Wieliczki

Na zakończenie uroczystości żołnierze zagrali „Ciszę”.

Organizatorzy:

 • Województwo Małopolskie
 • Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana

Obchody odbyły się w ramach programu
„Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”.

powstaniekrakowskie014_22022016

W czasie uroczystości obecne były poczty sztandarowe, które reprezentowały:

  • Szkołę Podstawową Nr 24
  • Szkołę Podstawową Nr 26
  • Szkołę Podstawową Nr 29
  • Szkołę Podstawową Nr 41
  • Szkołę Podstawową Nr 47
  • Szkołę Podstawową Nr 61
  • Szkołę Podstawową Nr 65
  • Szkołę Podstawową Nr 111
  • Szkołę Podstawową Nr 117
  • Szkołę Podstawową Nr 123
  • Szkołę Podstawową Nr 124
  • Szkołę Podstawową Nr 137
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

powstaniekrakowskie025_22022016

  • Gimnazjum Nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9
  • Gimnazjum Nr 27
  • Gimnazjum Nr 29
  • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 32 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4
  • Gimnazjum Nr 33 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15
  • Gimnazjum Nr 35
  • Gimnazjum Nr 51 w Zespole Szkół Nr 2
  • Gimnazjum Nr 74 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6
  • Gimnazjum Nr 75 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7
  • Gimnazjum Nr 82 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 53
  • Publiczne Gimnazjum Nr 53 Sióstr Prezentek w Krakowie
  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek
  • III Liceum Ogólnokształcące
  • IV Liceum Ogólnokształcące
  • V Liceum Ogólnokształcące
  • XVI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 19
  • XXV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 – oddział klasy mundurowej
  • XXVIII Liceum Ogólnokształcące
  • Zespół Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego
  • Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2
  • Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2
  • Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3
  • Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
 • Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zespole Szkół w Gdowie
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. E. Dembowskiego w Wieliczce

Żródło

www.patriotycznykrakow.pl

opracowała Dorota Zajkowskij